TR2
 Brimer TR2 är en tryckreduceringsstation i PP (polypropen) med lång livslängd och som självklart går att renovera utan grävning. Tryckreduceringsventil, avstängningsventiler mm lyftes enkelt upp tack vare flexibla livsmedelsgodkända slangar.
Lockisolering finns som tillbehör, och rekommenderas i alla fall där frysrisk förekommer.

Ċ
Brimer VA Produktion AB,
23 feb. 2015 04:19
Ċ
Brimer VA Produktion AB,
23 feb. 2015 04:25