Tryckreducering i mark

Vi har marknadens bredaste sortiment på markförlagd tryckreducering från minsta flöde upp till 1000 m3/h
I dagsläget har vi två olika lösningar för olika dimensioner.

TR2 som är tryckreducering för en till några fastigheter (maxflöde på 16m3/h)

TR1 som är tryckreducering ex. lämplig till samfälligheter, mindre samhällen eller industrier
 
Underordnade sidor (2): TR1 TR2