1000  1200 / 1500

Obs, bilderna (1000 & 1200/1500) är ej proportionerliga
Brimer B2000 Flow  är en flödesmätarbrunn för nedstigning med invändig dimension 1000mm (finns även för 1200 och 1500) med fast korrosionsbeständig stege.
Brunnen levereras färdig med induktiv(exempelvis Siemens Magflo) eller mekanisk flödesmätare och ventiler monterade.
Påbyggnadsbar i sektioner om 250, 500 eller 1000mm. Konans öppning ca 640mm


Ċ
Stefan S,
15 sep. 2011 03:58
Ċ
Stefan S,
15 sep. 2011 03:56