Brimer grundades 1994 av Thomas Sjöberg för att utveckla och producera renoveringsbara ventiler och brunnar för framförallt nedgrävda dricksvattennät.
 
1997 patenterades första lösningen, den då kallade BRIMARK, sedermera B1
 
Under följande år utvecklades ett flertal produkter och ytterligare 1 omfattande patent tillkom som möjliggjorde byten av servisventiler, vattenmätare mm. utan avbrott på ledningssystem med upp till 9 bars arbetstryck.
 
Tidigt 2000 tal tillkom patent för samförläggning av vatten och kommunikationskanalisation
 
2004-2005 tillkom kompletta flödesmätarstationer med batteridrift och GSM logger till standardsortimentet
  
Idag producerar och utvecklar BRIMER med systerföretag och ett flertal samarbetspartners brunnar och ventiler
för markförläggning med den gemensamma nämnaren att antalet uppgrävningar skall minskas.